٧ اردیبهشت. همیشه در زندگی اُمید وجود دارد

چرا در این زندگی انسان مثبتی نباشی كه همواره منتظر بهترین است، همواره بهترین را پیدا میكند و همواره بهترین را به وجود می‌آورد؟

طرز فكر مثبت به قدرت می‌رساند و طرز فكر منفی به ضعف و شِكست. بگذار كه قدرت روان در تو و از تو بدرخشد و در اطرافت دنیایی از زیبایی، صلح و هماهنگی بوجود آورد.

زمانی‌كه دیدت به زندگی مثبت است، تمام اطرافیانت را بالا می‌بری، به آن‌ها اُمید، ایمان و اطمینان به زندگی می‌دهی. همیشه خواهی دید كه همنوعان با هم جمع می‌شوند و مثبت‌گرایی تو دید مثبت بوجود می‌آورد و همه‌گیر می‌شود.

همیشه در زندگی اُمید وجود دارد، حتی اگر شروع آن شعله‌ای لرزان بیش نباشد. اگر این شعله كوچك در محیطی درست با عشق و امید در بَر گرفته شود، شعله‌ور خواهد شد. بزرگ و بزرگتر خواهد شد تا اینكه با شعلهء روان كه خاموش نشدنی است، بسوزی.

یكبار كه روشن شود هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی گسترشش را بگیرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن