صدای کوچک


 

3  دی – 24.12

از سرعتی كه تغییرات ممكن است نمایان شوند متعجب خواهی شد. تو برای این تغییرات مدتهاست كه آماده شده ای.

طی قرنها، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال، من با صبر فراوان صحنه را آماده كرده ام تا كه این تغییرات جای بگیرند.

به تو تمام امكانات برای هماهنگی و آمادگی ات داده شده است، پس باید بتوانی بدون مشكل به پیش بروی.

این موضوع خود آگاه است، یعنی اینكه قادر باشی خودآگاهت را بالا ببری و با اتفاقاتی كه رخ میدهند هماهنگ شوی.

كسانیكه "خورشید درون" را میشناسند در حال حاضر همگی مانند آهن به آهنربا كشیده می شوند. ممكن است كه همه آنها همواره آگاه این موضوع نباشند، اما برایشان در زمانهایی كه در پیش است كاملاً روشن خواهد شد.

این خود آگاه است كه بیشتر و بیشتر انسانها را به خود جذب میكند تا اینكه همه شماها بتوانید از خدای درون آگاه شوید، و همواره برای این آگاهی شكر گذار باشید.

 
 

آدرس این صفحه

صدای کوچک